ביטוח הכנסה למשפחה: ביטוח למקרה פטירה. בשונה מביטוח הריסק המפצה את המוטבים בסכום חד פעמי במקרה מות המבוטח, ביטוח זה מספק קצבה חודשית בסכום מוגדר ולתקופה מוגדרת.