ביטוח בריאות פרטי:  ביטוח רפואי פרטי מספק מגוון כיסויים רפואיים שונים, בין היתר ניתוחים בישראל ובחו"ל, מחליפי ניתוח, תרופות מחוץ לסל הבריאות, השתלות ועוד.

ניתן לקרוא בהרחבה בעמוד המיועד לנושא.