ביטוח אנשי מפתח: ביטוח שמטרתו לפצות מעסיקים בשל נזקים כספיים הנגרמים עקב מותו של ממלא משרה מרכזית וחיונית בארגון.