ביטוח אובדן כושר עבודה: כאשר אדם אינו כשיר לעבוד באופן חלקי או מוחלט עקב מחלה או תאונה, ביטוח אובדן כושר עבודה יספק לו הכנסה חודשית קבועה.
פיצוי זה יחל לאחר תקופת המתנה מוגדרת ומוגבל ב – 75% מהשכר המבוטח. הביטוח יהיה בתוקף כל עוד המבוטח אינו כשיר לעבודה או עד תום תקופת הביטוח. הגדרות המוצר, היקפו ותנאיו משתנים מעת לעת כך שכל אחד ואחת צריכים להיות מודעים לכיסוי הקיים אצלם.

ניתן לקרוא בהרחבה בעמוד המיועד לנושא.