אנונה: תכנית חיסכון המספקת תשלום חודשי רציף לתקופה מוגדרת.