אינפלציה: מצב המוגדר כעליית מחירים כללית ומתמשכת במדינה או בשוק מסוים. עליה זו מורידה את ערך המטבע ובכך מחלישה את כוח הקניה שלו.