העצמאים מחויבים בהפקדות פנסיוניות החל משנת 2017. שיעור ההפקדות המוכר לפנסיה הינו 16.5% מההכנסה השנתית עד תקרה חודשית. במקרים מסוימים ניתן לשנות אחוז זה לטובת הגדלת השכר המבוטח או החיסכון.