תקופת המתנה היא פרק הזמן החולף בין קרות מקרה הביטוח לבין קבלת התגמולים מהביטוח לפי תנאי הפוליסה. לדוגמא בביטוח סיעודי תקופת ההמתנה עשויה להיות חודש וחצי או חודשיים אך גם מספר שנים (בהתאם לבחירת הלקוח במוצר הנבחר).