המסלקה הפנסיונית הוא גוף שהוקם ביוזמת משרד האוצר המאפשר העברת מידע אודות תכניות פנסיוניות מהיצרנים השונים ללקוח או לסוכנות הביטוח, באישור הלקוח. בעת הבקשה המסלקה מבצעת פניה לכ – 100 הגופים השונים בכדי לקבל את המידע ותוך 72 שעות ניתן לצפות במרוכז בתיק הפנסיוני שלנו. הנתונים כוללים בין היתר את קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים שברשותנו, קופות גמל, קרנות השתלמות ועוד.

יש לציין כי המסלקה הפנסיונית אינה מאפשרת קבלת מידע אודות ביטוחים פרטיים (בריאות / סיעוד וכו') אך קיים נוהל מיוחד המאפשר גם את קבלתו של מידע זה דרכנו ובאמצעות הר הביטוח (ראה חדשות מהענף) about_pic