טופס 161 הוא טופס שבאמצעותו מדווח המעסיק לרשויות המס על סיום יחסי עובד ומעביד ועל צבירת הפיצויים שלך. בטופס מצוינים בין היתר תקופת העבודה, שכר קובע לפיצויים, סכומי הפיצויים שנצברו על שמך וחבות הכספים או אי החבות במס.