טופס 161א' הוא טופס שבאמצעותו מדווח העובד לרשויות המס על אופן הטיפול בכספי הפיצויים שנצברו לזכותו עם סיום עבודתו מהיבט המס.