זהו מסמך המציין את תאריך סיום עבודתך בצירוף אישור וחתימת המעסיק על העברת הבעלות על התכנית הפנסיונית שלך, אליך.