כידוע, ישנם מגוון סוגי ביטוחים ברמות שונות ובעלויות שונות. אנו מאמינים כי בכדי להגיע לתיק ביטוח התואם לצרכיך ולצרכי משפחתך באופן האידיאלי יש לעבוד בשיתוף פעולה עם גורם מקצועי ואחראי הבקיא בנושאים אלו (סדן). בעת בניית תיק הביטוח יש להתחשב במגוון משתנים כמו צורך ביטוחי, תקציב העומד לטובת הנושא, מצב משפחתי ומצב רפואי, גיל ועוד.

נשמח שתעיינו בחבילות הבריאות שלנו heart-214013__340