באם מדובר על פרוצדורות רפואיות גדולות כגון השתלות וניתוחים חובה לתאם זאת מראש. במקרים אחרים כמו התייעצות עם רופא מומחה אין צורך. למרות האמור, למען הסר ספק, אנו ממליצים לפנות למחלקות התביעות בחברות הביטוח או אלינו לסדן לסיוע בכל תביעה שהיא.