במקרים מסוימים כן. כיום בסדן קבלת בעלות למעסיק חדש הינו השירות היחיד בו נדרש (לעיתים) תשלום חד פעמי של 250 ש"ח