ההתייחסות שונה כאשר מדובר על כספי התגמולים והפיצויים בפוליסה. באופן עקרוני ניתן לפדות את כספי הפיצויים לאחר סיום עבודה כאשר בהתאם לגובה השכר, חלקם יהיה פטור ממס וחלקם חייב. את כספי התגמולים ניתן לפדות רק בגיל הפנסיה אלא אם מוכנים לשלם מס גבוה מאד של כ – 35% מצבירת התגמולים. ההמלצה החד משמעית הינה לא לפדות כספים לפני גיל פרישה אלא אם אין ברירה.