כן. בשונה מביטוחי בריאות ואי כושר עבודה, מרבית ביטוחי הסיעוד הם במתכונת של פיצוי בעת מקרה הביטוח. במקרים אלו הפיצוי יתקבל ממספר מקורות שונים וללא סתירה.