לא ניתן לקבל החזר או שיפוי מעבר להוצאות הרפואיות בפועל. לכן, יש לבחון מהו הביטוח הנכון יותר לך ולמשפחתך ולשמר אותו, אין צורך בכפל ביטוחים.