מומלץ לשמר. ביטוח הבריאות הפרטי מספק מענה איכותי לאירועים רפואיים שפחות שכיחים בחיי היום – יום שלנו כגון ניתוחים, השתלות, תרופות מחוץ לסל הבריאות ועוד. לעומת זאת השב"ן מציע כיסויים המשמשים אותנו גם באופן שוטף ויום יומי וכן כיסויים שאינם קיימים בביטוחים הפרטיים. מומלץ לבחון מה הכיסויים הכלולים בביטוח המשלים.