ראשית, יש להקדים ככל הניתן את הגשת התביעה כדי לשפר את מהירות הטיפול בנושא. לאחר מכן יש למלא טפסים הנדרשים להגשת התביעה בצירוף מסמכים רפואיים רלוונטיים. יש לציין כי הליך הגשת התביעה מתנהל לעיתים  באופנים שונים, תלוי בסוג תביעה. המסמכים המלאים יועברו ע"י סדן ליצרנים השונים ויבוצע מעקב על ניהול התביעה.

אנו בסדן נשמח לסייע ועומדים לשירות לקוחותינו בכל עת.