בכל התכניות הפנסיוניות יש פתרונות לתקופות הביניים שבין עבודה לעבודה. למרות שבחלק מהמקרים יש המשכיות אוטומטית אין לסמוך על כך ויש לפעול באופן אקטיבי ולוודא המשכיות הכיסויים הביטוחיים בהתאם לצורך. יש לזכור שלעיתים תכנית הפנסיה מורכבת מכמה מוצרים ויש לוודא המשכיות של כל המוצרים הרלוונטים.
אפשרויות ההמשך העיקריות הן המשך בריסק זמני שמשמעותו המשך הכיסוי הביטוחי ללא צבירת חסכון (ניתן לעיתים מתוך הכספים שנצברו ולעיתים ע"י תשלום חודשי עצמאי) או המשך בפרמיה שתקבע ע"י המבוטח ותכלול גם מרכיב חסכון.

בכל מקרה מדובר על הליך מורכב עם פוטנציאל רב לביצוע טעויות ויש לעשותו בליווי סוכן של סדן.