באופן עקרוני ישנם 3 אלמנטים שיכולים להירכש בתכנית הפנסיונית (למעט קופת גמל). מדובר על חיסכון לפרישה, פיצוי במקרה של אי כושר עבודה ופיצוי למקרה פטירה. במקרים מסוימים ניתן לוותר על כיסוי שאירים וביטוח למקרה פטירה עקב חוסר רלוונטיות. לדוגמא, לרווקים בקרן פנסיה אין צורך בכיסוי השאירים (מקרה פטירה) וכו'.