תיקון 190

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה נכנס לתוקפו בשנת 2012. התיקון כולל מספר רב של נושאים כאשר אחד מהם הינו קופת גמל עם הטבה מיוחדת. התכנית משווקת על ידי חברות הביטוח ובתי ההשקעות השונים ומהווה אפיק חיסכון לכספים פנויים באמצעות קופת גמל. אפיק חיסכון זה רלוונטי במיוחד לאוכלוסייה שמעל גיל 50 מאחר ומשיכת הכספים מותנית בהגעה לגיל 60 ובקבלת קצבה מינימאלית.

יתרונות קופת גמל לפי תיקון 190

  • ניתן להפקיד סכומי כסף גדולים מאד על מנת לקבלם כקצבה חודשית פטורה מכל מס כולל מס ריווחי הון. מתאים לאנשים עם הון אך עם קצבה נמוכה (בעיקר עצמאים שלא דאגו לעצמם לפנסיה, בעלי שליטה ועוד)
  • אפיקי השקעה מגוונים בהתאם לרצון העמית
  • דמי ניהול ועלויות ניהול נמוכות מאשר אפיקי השקעה אחרים
  • אפשרות למעבר בין בתי השקעות ללא תשלום מס על הרווחים שנצברו
  • אפשרות למשיכה הכספים באופן חד פעמי עם מס ריווחי הון של 15% על הרווח הנומינלי (מותנה במספר תנאים שעלולים להיות מגבילים)
  • במידה והחוסך נפטר טרם הגיעו לגיל 75 יוכלו יורשיו למשוך את הכספים בפטור מלא ממס
  • במידה והחוסך נפטר מעבר לגיל 75 יוכלו היורשים למשוך את הכספים באופן חד פעמי עם מס רווחי הון של 15% על הרווח הנומינלי אך אם יבקשו לממש את הכספים כקצבה, תהיה הקצבה פטורה ממס

תנאי משיכת הכספים

כקצבה חודשית פטורה ממס: הגעה לגיל 60 (או פרישה מוקדמת עקב נכות בשיעור של 75% ומעלה)
כמשיכה חד פעמית (עם מס רווחי הון של 15% על הרווח הנומינלי)

שילוב של מספר תנאים:

  • הגעה לגיל 60 (או פרישה מוקדמת עקב נכות בשיעור של 75% ומעלה
  • הוכחת קבלת קצבת זקנה הגבוהה מסכום הקצבה המזערי (כ-4,500 ₪)

האמור אינו מהווה המלצה מקצועית, אנו נשמח לסייע בבחירת תכנית מתאימה ולהרחיב במידע נוסף.

about_pic