תהליך ההתחשבנות לגבי כספי הפיצויים

עובד המסיים את עבודתו נדרש לבצע הליך התחשבנות במס מול פקיד שומה. הסדרת נושא המס על כספי הפיצויים הינו תהליך חובה במועד סיום העבודה, גם אם העובד החליט להשאיר את כל כספי הפיצויים בקופות על שמו.

להלן השלבים הנדרשים בתהליך:

  • קבלת טופס 161 מהמעסיק. בטופס 161 רשומים כל הפרטים הנדרשים מצד המעסיק לצורך ביצוע ההתחשבנות. בין היתר מצויינים בטופס פרטי המעסיק והעובד, תקופת העבודה, שכר קובע לפיצויים וצבירות הפיצויים אצל היצרנים השונים.
  • מילוי טופס 161 א' ע"י העובד. בטופס זה מצויינים פרטי העובד ובו הוא מפרט את ההחלטה שלו לגבי כספי הפיצויים שהועברו לבעלותו. כאן יבואו לידי ביטוי הסכומים אשר העובד מעוניין למשוך או לייעד לרצף קצבה / פיצויים.
  • עם טפסי 161 ו-161 א' ועם 3 תלושי שכר אחרונים על העובד יהיה לגשת לפקיד השומה באיזור מגוריו ולקבל ממנו אישורים על בקשותיו הממוענים ליצרנים השונים.
  • עם קבלת האישורים מפקיד השומה יש להעבירם אלינו לצורך העברתם ליצרנים השונים ושיוך הפיצויים כנדרש.

יש לסיים את כל התהליך תוך 3 חודשים מיום סיום העבודה. אי עמידה בזמנים עלולה להביא לפגיעה כלכלית וחבל.

חישוב המס על ידי המעסיק

ישנם מקרים בהם אין צורך לגשת לפקיד שומה מאחר והמעסיק רשאי לבצע התחשבנות מס במקום פקיד השומה ולהנחות את הקופות בהחלטות העובד.

האמור אינו מהווה המלצה מקצועית, אנו נשמח לסייע במידע נוסף.

about_pic