שלא תהיינה לי כפילויות בביטוח

מהנושאים השכיחים ביותר בהם אנו נתקלים.

ראשית, חשוב להבהיר כי לא כל ביטוח "כפול" שברשותכם מעיד על היותו מיותר. מרבית הביטוחים נותנים כיסוי ביטוחי שאינו מתקזז עם ביטוחים אחרים. כך למשל ביטוח למקרה פטירה, ביטוח סיעודי (מהדור החדש), ביטוח מחלות קשות ועוד. במקרים אלה הסכום המבוטח יתקבל בנפרד גם במידה והביטוח קיים במספר מקורות שונים.
יחד עם זאת, ברוב המקרים אין צורך בריבוי הביטוחים שמתקיים בד"כ כתוצאה מחוסר תכנון מרכזי של מבנה הביטוח הנכון הנדרש.

ברשותנו הכלים והרצון לבצע בדיקה מדוייקת ומקצועית של הביטוחים שלכם ולבנות עבורכם תיק יציב התואם את המטרות והצרכים.

about_pic