עובדי המשרד בסדן סוכנות לביטוח  about_pic

ALE_2784

 

about_pic אושר אברג'יל
מנהל שירות ותפעול
osher@sadan.co.il

about_pic 

מירה אליחי
רפרנטית ביטוח חיים

mira@sadan.co.il

about_pic 

מיכל רביאל
רפרנטית ביטוח חיים

michal@sadan.co.il

about_pic 

דנה בצלאל
רפרנטית ביטוח חיים

dana@sadan.co.il

about_pic 

שמרית שחף גלעד
רפרנטית ביטוח חיים

shimrit@sadan.co.il

about_pic 

אסנת גידה
רפרנטית ביטוח חיים

osnat@sadan.co.il

about_pic

מור גולן
רפרנטית ביטוח חיים
mor@sadan.co.il

about_pic

מיכל שמש
מחלקת תביעות ופרישה

michals@sadan.co.il

about_pic 

אורלי נחום
מנהלת מחלקת גביה

orly@sadan.co.il

about_pic 

מיכל כהן
רפרנטית גביה

michalc@sadan.co.il

about_pic  

עדי קהלני
קשרי לקוחות

adi@sadan.co.il

about_pic

 ליאת סוארי
קשרי לקוחות

liat@sadan.co.il

about_pic