שינוי מצב משפחתי

שינוי במצב המשפחתי מביא עמו צורך ו/או הזדמנות לבחון את תיק הביטוח שברשותכם. חשוב כי מבנה הביטוחים והתכניות הפנסיוניות שלכם יתאם לסטטוס המשפחתי הנוכחי, זאת לצד בקרה תקופתית שוטפת. עשויים להיות עדכונים "טכניים" חשובים שיש להתייחס אליהם בכל שינוי. במסגרת השירות שיינתן על ידי סוכן הביטוח בסדן תתקיים פגישה בה ייערכו בדיקה וניתוח צרכים עדכני ותבוצענה ההתאמות והשינויים הנדרשים בתכניות שברשותכם.

סדן מציעה לכם ליווי מלא ומקצועי בכל שינוי במצבכם המשפחתי.

              white-male-2064854__340