שינויים בדוחות השנתיים והרבעוניים

בהתאם להוראות המפקחת על הביטוח חלו בשנים האחרונות שינויים במבנה הדוחות השנתיים שנשלחים לציבור המבוטחים והעמיתים וכן בדוחות הרבעוניים.

מהם השינויים?

  • דוח שנתי מקוצר: לגישת הפיקוח, הדוחות שנשלחו עד לאחרונה היו ארוכים, מייגעים ובלתי מובנים לציבור המבוטחים.החל מהדו"ח השנתי לשנת 2014 שלחו החברות המנהלות של חברות הביטוח, קרנות הפנסיה ובתי ההשקעות  דו"ח במתכונת מתומצתת. בדו"ח המקוצר ניתנים דגשים לנושאים העיקריים החשובים למבוטח, למשקיע ולעמית, כמו התשואה השנתית, סכומי הביטוח, גובה הפרמיות ודמי הניהול. הדוח השנתי נשלח למבוטחים באמצעות דואר ישראל. בנוסף לכך, יכולים המבוטחים לקבל את הדוח גם באמצעות דואר אלקטרוני וכן, לצפות בו בחשבון האישי המקוון באתר האינטרנט של חברת הביטוח או החברה המנהלת, לפי העניין.
    כמו כן, יכולים המבוטחים לצפות בחשבונם האישי המקוון באתר האינטרנט גם בדוח השנתי המפורט במתכונת אשר הייתה קיימת עד כה. יצוין, כי החל מהדוחות לשנת 2015 חלו שינויים גם במבנה הדוח המפורט ושינויים עתידים להיות גם בדו"חות לשנים הבאות.
  • שינוי באופן משלוח הדוחות הרבעוניים: הדוחות הרבעוניים לא נשלחים עוד בדואר ישראל אלא מוצגים בחשבון האישי המקוון באתר האינטרנט. מבוטח שביקש לקבל את הדוח השנתי בדואר אלקטרוני יקבל באופן זה גם את הדוח הרבעוני.

נשמח לספק מידע נוסף במידת הצורך.

about_pic