מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא תכנית חיסכון לטווח הבינוני המאפשרת לשכירים ולעצמאים לצבור כספים הניתנים למשיכה חד פעמית (הונית) לאחר 6 שנים. קרנות ההשתלמות הינן הוצאה מוכרת למעסיק ולעצמאי ונהנות מהטבת מס נוספת לעובדים שהיא פטור ממס ריווחי הון במשיכה. במקרים שהכספים מיועדים להשתלמות או לאחר גיל פרישה ניתן למשוך אותם לאחר 3 שנים. מלבד אפשרות משיכת הכספים לכל צורך, ניתן ומומלץ ביותר להשאיר את החיסכון בקרן ולהמשיך לצבור כספים נוספים וריווחי תשואה תוך שמירה על נזילות מלאה של הקרן וההטבות הנוספות. למי שגובה הפנסיה הצפוי שלו אינו מספיק ניתן לתכנן לייעד את הצבירה כחיסכון נוסף לגיל פרישה.

קרן השתלמות לשכירים

תכנית חיסכון בעלת הטבות שונות אליה מפקידים העובד והמעסיק מדי חודש. אחוזי ההפקדות נגזרים משכר העובד, עד 2.5% מצד העובד ועד 7.5% מצד המעסיק. תקרת השכר להטבות המס עבור שכיר הינה 15,712 ₪ (תקרת הפקדה מזכה לכל ההטבות – 1,571 ₪ לחודש).  מעבר לשכר זה ינוכה מס רווחי הון (25% מהרווח הריאלי) בעת משיכת הכספים והתשלום של המעסיק ייחשב לעובד כהטבה החייבת במס בעת התשלום, מידי חודש.

קרן השתלמות לעצמאים

תכנית חיסכון בעלת הטבות שונות אליה מפקיד העמית העצמאי כספים במהלך השנה. אחוזי ההפקדות הינם עד 7% מההכנסה השנתית של העמית עם תקרה של כ-260,000, תקרה המתעדכנת מידי שנה.
2.5% ראשונים מתוך ה-7% אינם מזכים בהטבות מס (בדומה לחלק העובד השכיר) אך עבור 4.5% הנוספים ייהנה העמית מניכוי מס עד גובה תקרת ההפקדה המותרת. תקרת ההפקדה  לעצמאי היא 18,240 ₪ (מהווה 7% מהכנסה שנתית של כ-260,000 ₪). תשלום מעבר לסכום זה לא יזכה בהטבות כלשהן.

מהם יתרונות קרן ההשתלמות?

 • הטבת מס בעת התשלום
 • לשכירים, הטבה משמעותית של המעסיק המשלם את מרבית הכספים לטובת הקרן
 • פטור ממס ריווחי הון
 • כספים המיועדים למשיכה לאחר 6 שנים ולא רק בגיל פרישה
 • דמי ניהול נמוכים ומגוון אופנים להשקעת הכסף
 • נזילות מלאה לאחר 6 שנות חיסכון לכל היותר עם אפשרות של המשך הפקדה שוטפת תוך שמירה על הנזילות
 • אפיק חסכון שיכול להוות השלמה לפנסיה
 • אפשרות למשיכת הכספים לאחר 3 שנים למטרת השתלמות
 • התנאים נמשכים גם אם אין הפקדה שוטפת לקרן
 • אפשרות לניוד הכספים
 • ועוד..

איך בוחרים קרן השתלמות?

בעת בחירת קרן ההשתלמות מומלץ להתייחס למספר משתנים, להלן המרכזיים שבהם:

 • תשואות הקופה לאורך זמן: בחינת תשואות הקרן מספר שנים אחורנית (ולא רק בשנה האחרונה) תאפשר אינדיקציה טובה ליציבות הקרן ולביצועיה.
 • הגוף המנהל: מוניטין וניסיון של בית ההשקעות המנהל את הקופה הנבחרת.
 • מדד שארפ: מדד האומד את תוספת התשואה שהשיגה הקופה מעבר לריבית חסרת סיכון. המדידה נעשית ביחס לסטיית התקן וככל שהמדד גבוה יותר כך גם הביצועים של הקופה (תשואה גבוהה יותר לכל יחידת סטיית תקן).

ישנם פרמטרים נוספים כגון היקף הנכסים, מסלול ההשקעה הנבחר ועוד.

האמור אינו מהווה המלצה מקצועית, אנו נשמח לסייע בבחירת תכנית מתאימה ולהרחיב במידע נוסף.

about_pic