קופת גמל

קופת גמל היא אפיק חיסכון לטווח הארוך. בשונה מאפיקי חיסכון לטווח ארוך אחרים כגון קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים, קופת הגמל אינה כוללת רכיבים ביטוחיים נוספים המספקים כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה ולמקרה פטירה. מי שיבחר באפיק זה ירכוש כיסויים ביטוחיים, במידת הצורך, באופן נפרד.
קופת גמל הייתה מיועדת עד 2008 גם למטרת חסכון הוני לגיל פרישה אך לאור שינויים בתקנות קופות הגמל הפכה היא מאז למוצר המיועד לחיסכון למטרת קצבה חודשית בלבד.

האמור הינו מידע כללי בלבד, נשמח לספק לכם מידע נוסף.

about_pic