חיסכון ארוך טווח

חיסכון ארוך טווח מתייחס לכספים שאנו חוסכים במהלך שנות העבודה היצרניות שלנו לקראת היציאה לגמלאות וקבלת הפנסיה. לאור חשיבות הנושא, בשנת 2008 נכנס בישראל לתוקף חוק פנסיית חובה אשר מחייב את החברות ועובדיהם להפריש כספים לטובת חיסכון לפנסיה, כמו כן בראשית 2017 הוחלט כי עצמאים יחוייבו בחיסכון פנסיוני גם כן. פרק זה עוסק בתכניות החיסכון הפנסיוני העיקריות: קרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים וקופות הגמל.
התכניות הפנסיוניות השונות נבדלות במספר מאפיינים אך מטרתן הראשונית היא לספק פנסיה מכובדת והולמת לאדם שהגיע לגיל פרישה ולתת מענה לאירועים ביטוחיים שעשויים לפקוד אותנו ואת משפחתנו כגון אי יכולת השתכרות או מקרה פטירה. בעת בחירת תכנית פנסיונית מתאימה יש להתחשב במגוון משתנים כגון שכר, סטטוס משפחתי, מצב רפואי, איכות הגוף המנהל ועוד..

אנו בסדן מתמחים בתחום הפנסיוני מעל 20 שנים, נשמח לסייע גם לכם בבחירת תכנית נכונה ומתאימה לכם.

business-163467__340