עזיבת עבודה

תהליך עזיבת עבודה הינו תהליך משמעותי, מורכב ורגיש ביותר. יש לתת לו את מלוא תשומת הלב על מנת להימנע מטעויות שעלולות להיות להן משמעויות כבדות!
התהליך כולל בתוכו מספר החלטות ופעולות לביצוע, אנו מפרטים את עיקרי הדברים. לצורך ביצוע תהליך מושלם על כל השיקולים השונים יש לפנות למשרדנו.

 • טיפול בנושא העברת התכנית הפנסיונית מהמעסיק אליך
 • החלטה וטיפול בנושא הפיצויים ממעסיק קודם
 • קבלת החלטה לגבי המשך התכנית הפנסיונית

טיפול בנושא העברת התכנית והתייחסות לפיצויים ממעסיק קודם

יש לוודא קבלת מסמכי הודעה ממעסיקך על סיום העבודה ושחרור התכנית הפנסיונית לבעלותך וכן קבלת טופס 161.

 • כעת צריך לקבל החלטה לגבי הרצון בפדיון כספי פיצויים (מומלץ להימנע מכך ככל הניתן) ולטפל בנושא המס על הפיצויים. ההנחיות לגבי החלטתך בנוגע לכספי הפיצויים באות לידי ביטוי במילוי טופס 161 א' על ידך. על מנת להימנע מתשלומי מס מיותרים יש לסיים את התהליך תוך לא יאוחר מ-3 חודשים ממועד סיום העבודה. תהליך זה מחייב בדר"כ פנייה לפקיד שומה (מס הכנסה). נתונים נוספים לגבי משיכת פיצויים מפורטים בנפרד.

לתשומת ליבך!

 • אי קבלת כל מסמכי השחרור בזמן ו/או אי טיפול בנושא המס על הפיצויים עלול להביא לתשלום מיותר של מס בעתיד.

קבלת החלטה לגבי המשך התכנית הפנסיונית

מאחר וחלו שינויים רבים לאורך השנים בתנאי הפוליסות וייתכן שגם במצבך הבריאותי, ההסדר הפנסיוני שבידך הינו נכס והקפאתו יכולה לגרום לך נזק רב ובלתי הפיך.
ראשית, הקפאת התכנית הפנסיונית תגרור ביטול הכיסוי הביטוחי שרכשת וששומר עליך ועל משפחתך. מעבר לכך, הקפאת התכנית עלולה להביא לביטול תנאים משופרים שעשויים להיות חלק מהתכנית הפנסיונית שלך. רכישת תכנית פנסיונית חדשה בעתיד תצריך הוכחת בריאות חדשה ומעודכנת ותנאיה הכלליים יעודכנו לקיים במועד החדש.

להלן תפורטנה האפשרויות להמשכיות התכנית הפנסיונית

 1. ריסק זמני: במקרה שאינך עובד/ת תוכל/י להמשיך את התכנית הפנסיונית שלך פעילה וזאת על ידי תשלום סכום נמוך התואם את סכומי הביטוח הקיימים בתכנית הפנסיונית שלך וללא צבירת חסכון נוסף עד להתחלת עבודה אצל מעסיק חדש. ניתן לשמור את התכנית בריסק זמני לתקופה שלא תעלה על שנה / שנתיים (לפי סוג התכנית). אפשרות זו תשמור על הכיסוי הביטוחי הקיים וכן תשמור על זכויותיך ותנאי התכנית.
 2. קבלת בעלות למעסיק חדש: העברת התכנית הפנסיונית לבעלות מעסיקך החדש והמשך העברת כספים על ידו  בהתאמה לתנאי העסקתך החדשים.
 3. המשך התכנית הפנסיונית באופן פרטי: קיימת אפשרות להמשך התשלום לתכנית הביטוח באופן עצמאי כתכנית פרטית או כתגמולים לעצמאים (כולל הטבות מס). במקרה זה סכומי הביטוח יעודכנו בהתאם לגובה התשלום. קיימים מקרים שבהם פעולה זו לא תאפשר חזרה מלאה של התכנית למצב של שכיר. לכן, אפשרות זאת מומלצת בעיקר למי שיודע בוודאות שהוא הופך להיות עצמאי.
 4. הקפאת התכנית הפנסיונית (סילוק): האפשרות הבעייתית ביותר. במקרה זה הכספים יישארו בתכנית ויושקעו בהתאם למסלול ההשקעות שנבחר אך הכיסויים הביטוחיים ייפסקו. חידוש התכנית בעתיד ייעשה בכפוף להסכמת חברת הביטוח/קרן הפנסיה לחידושה, בהתאם לתקנות הקבועות בחוק ובכפוף להצהרת בריאות עדכנית.

לתשומת ליבך!

 • במידה ולא תועברנה הנחיות בתום כ- 3 חודשים מיום הפסקת תשלום הפרמיה, ברירת המחדל היא הקפאת התכנית הפנסיונית.
 • שמירה על התכנית הקיימת (במידה ומדובר על פוליסת ביטוח מנהלים), מבטיחה לך את מקדם הקצבה הקיים בתנאי הפוליסה. מקדם זה הינו הבסיס לחישוב הקצבה החודשית בגיל הפרישה. החל מתאריך 1/2013 לא ניתן לרכוש פוליסות עם מקדם קצבה מובטח.
 • שמירה על התכנית הקיימת, כאשר מדובר על קרן פנסיה, מבטיחה לך את הרציפות הקיימת בנוגע לתקופת אכשרה על מחלות קודמות. הפסקת הרציפות בקרן פנסיה מחייבת תקופת אכשרה חדשה (משמעותה שאין כיסוי בגין מחלות קיימות לתקופה של 5 שנים).
 • במידה והקפאת התכניות תעשה כברירת מחדל, חברת הביטוח תקזז את עלות הכיסוי הביטוחי בגין התקופה שעד למועד הסילוק מתוך ערך פדיון הקיים בתכנית.

האמור אינו מהווה המלצה מקצועית. אנו ממליצים לך, בעיקר במקרה של עזיבת עבודה, לבצע מחשבה מעמיקה ולקבל החלטות מתוך ידע ושיקול דעת.

מידע נוסף:

אנחנו מאחלים לך הצלחה בדרכך החדשה ועומדים פה לרשותך בליווי כל התהליך.

           finish work