עדכון שכר

עדכון שכר = עדכון תכנית הפנסיה שלכם. כל עדכון שכר משפיע על התשלום שמועבר לתכניות הפנסיה, על הכיסויים הביטוחיים שלכם ועל גובה הפנסיה העתידי. אי לכך יש לבצע הערכת מצב בעת עדכון, כמובן שאם העדכון אינו מהותי (למרות שכל עדכון למעלה הינו מבורך) הצורך בביצוע התאמות ושינויים קטן יותר.
כאשר יש לכם תכנית פנסיונית אחת כל התשלום הנוסף יועבר אליה אבל קיימים מקרים רבים של מספר תכניות ואז יש לבחון את החלוקה מחדש בין התכניות. בפגישות קודמות עם נציגינו כבר הוגדר אופן חלוקת השכר במקרה של הגדלה אך ניתן לבחון זאת שוב.
קיימים מקרים שעדכון השכר מעביר אותנו למדרגת שכר אחרת שבה יש לבצע חשיבה מחדש עקב משמעויות מיסוי או עקב הגעה למגבלת שכר של תכנית זו או אחרת.
במקרה שהתכנית הפנסיונית שלכם כוללת ביטוח מנהלים ו/או אי כושר עבודה יש סיכוי סביר שתאלצו למלא הצהרת בריאות עקב הגידול בכיסוי הביטוחי.

מקרים בולטים שמחייבים התייחסות

גידול שכר כאשר יש שילוב עם קרן פנסיה וותיקה*

  • גידול שכר אל מעבר לתקרת שכר של קרן הפנסיה המקיפה
  • גידול שכר בביטוח מנהלים/אכע המחייב הצהרת בריאות/בדיקה רפואית
  • בכל מקרה שמתעוררת שאלה

אנו ממליצים על עדכון קרן פנסיה ותיקה שבהסדר בשיעור של עליית המדד +2% בכל שנת עבודה. קיימים מקומות עבודה עם הסכמים "מסורתיים" מול מבטחים שמאפשרים הגדלת שכר מעבר לכך וללא תקרה.

הפחתת היקף משרה

קיימים מקרים של הקטנת שכר. יכול להיות בד"כ עקב הקטנת משרה, קושי כלכלי במקום העבודה ועוד. במקרה זה יש לבדוק שוב את חלוקת השכר המבוטח בין התכניות השונות על מנת לוודא עדכון מושכל. במקרים כגון אלה יש להיזהר מפני הפסקת העברת כספים לתכנית מסויימת באופן לא מודע, מה שעלול להביא להקפאתה. כמו שהגדלת שכר מביאה להגדלה בכיסויים הביטוחיים (מצב חיובי) הקטנת שכר מביאה למצב ההפוך של הקטנה בכיסויים הביטוחיים. יש לוודא שהקטנה זוו (שיכולה להיות זמנית ביותר) לא תביא להקטנת סכומי הביטוח למצב של תת ביטוח.
בכל מקרה של הקטנת שכר יש לשוחח איתנו על המשמעויות ולנקוט בצעדים הנדרשים על מנת לוודא שהכיסוי הביטוחי ממשיך להיות תואם לצרכים שלכם.

האמור אינו מהווה המלצה מקצועית, אנו נשמח לסייע במידע נוסף.

about_pic