מהי נכות מתאונה?

נכות מתאונה הוא כיסוי המספק פיצוי כספי חד פעמי כאשר המבוטח נפגע מאירוע תאונתי ונקבעה לו נכות לצמיתות. סכום הביטוח נקבע בעת מילוי ההצעה לביטוח וממנו ייגזרו סכומי הפיצוי השונים. כלומר, אחוז הנכות שייקבע עקב התאונה יתקבל כפיצוי יחסי לסכום הביטוח הכולל. לדוגמא, רכשנו פוליסה לנכות מתאונה ע"ס 500,000 ₪. במידה ונקבעו 100 אחוזי נכות – נקבל את כל סכום הביטוח. במידה ונקבעו 20 אחוזי נכות – נקבל 100,000 ₪ כפיצוי חד פעמי.

האמור הינו מידע כללי, נשמח להרחיב במידע נוסף.

about_pic