התחתנו

מעבר מרווקות לזוגיות רשמית הינו משמעותי ביותר בהיבטי הביטוח השונים. שינוי המעמד החוקי מביא עמו בשורות חדשות שאינן בשליטתכם (כמו למשל הפיכת בן הזוג לשאיר על פי חוק וכל מה שמשתמע מכך) ואף מחייב אתכם לשבת ביחד (עדיף) או לחוד ולבצע התאמות בתכניות הפנסיוניות שלכם. לדוגמא, סביר להניח שכרווקים נושא הביטוח למקרה פטירה עניין אתכם פחות אך כעת עם הקמת הבסיס למשפחה הנושא כבר נדרש. לאחר החתונה אתם מתחילים לנהל מערכת כלכלית משותפת שאליה מביא כל אחד מכם את התכניות האישיות שלו ואת האמונות האישיות שלו.
יישור קו וקביעת העקרונות המנחים שלכם יעשה סדר להמשך ויביא אתכם להתנהלות אחראית ומסודרת לקראת הפיכתכם למשפחה.

חסכון פנסיוני

הקצאה של סכום חודשי שמיועד להבטחת הפנסיה שלכם. אם הנכם שכירים או עצמאים, חוק פנסיית חובה כבר דואג למינימום אך ראוי להתייחס לכך ולבדוק את הצורך בהשלמה.

הגנות ביטוחיות

יש לוודא שלכל אחד מכם כיסוי ביטוחי מספק בנושאים השונים. מדובר על מקרה של אי כושר עבודה, נכות, ביטוח רפואי, ביטוח למקרה פטירה ועוד. נכון שזה לא תמיד נראה רלוונטי אבל זה כן ומאחר וכעת אתם מתנהלים כיחידה אחת יש לבצע בחינה של הנושא והתאמה כנדרש. כמו כן יש לעדכן את היצרנים השונים (חברות הביטוח וקרנות הפנסיה) בשינוי המצב המשפחתי.

עדכון מוטבים

יש לבחון את נושא עדכון המוטבים בתכניות הפנסיוניות השונות. קרוב לוודאי שהמוטבים הרשומים לפני החתונה הם הורים או אחים ואחיות והדבר מחייב התייחסות ועדכון אקטיבי.

חסכון לטווח קצר

נכון לשים קצת כסף בצד לכל מטרה שלא תהיה. קיימות מגוון תכניות מעניינות בנושא ואתם חייבים לקבוע את המדיניות שלכם.

אנו מציעים לכם לקיים פגישה מעמיקה (ככל שיידרש) לבחינת כל נושא הביטוח שלכם כזוג נשוי ולקבלת ההחלטות הנדרשות.

about_pic