ניהול הסדר פנסיוני

נושא הביטוח הפנסיוני עובר בשנים האחרונות תמורות רבות ביותר. לאור השינויים שחלו ולאור מורכבות הנושא וחשיבותו הגדולה, במקביל לקביעת העובדים כמקבלי ההחלטות לגבי עתידם הכלכלי, עולה בבירור הצורך, להפקיד את ניהול ההסדרים הפנסיוניים של העובדים בידי גורם מקצועי בעל התמחות רב-תחומית ובעל קשרי עבודה עם כל היצרנים הפנסיוניים. מגוון השינויים כולל נושאים הקשורים באופן ישיר למעסיקים, למעסיקים ועובדים ולעובדים בלבד.

משמעותו וחשיבותו של מנהל הסדר פנסיוני מקצועי

ניהול הסדרים פנסיוניים משמעותו ריכוז כל המערך הפנסיוני של עובדי הארגון בידי "מנהל הסדרים פנסיוניים" על מנת להבטיח לעובד ולמעסיקו, ליווי מקצועי וצמוד ומגוון שירותים איכותיים הכולל בין השאר סיוע בבחירה מושכלת של האפיק הפנסיוני והתנהלות יעילה וחסכונית לאורך כל שנות העבודה ואף לאחר הפרישה לגמלאות.
האחריות על בחירת התכנית הפנסיונית הועברה לעובד המבוטח, הנזקק בשל כך לליווי, למידע ולהתאמה אישית של התכנית הפנסיונית שלו בהתאם לצרכיו, הכנסתו, מצבו המשפחתי והבריאותי ועוד. המוצרים הפנסיוניים מורכבים ונבדלים ביניהם במשתנים רבים. בכל מוצר קיימים מסלולי ביטוח שונים, מסלולי השקעה מגוונים ולעיתים קרובות נדרש שילוב בין מוצרים שונים. קיימים במשק מספר גבוה של יצרנים. האפשרות להשוות ביניהם ולתת לעובד בחירה מלאה ואיכותית בכל מה שיבחר היא מהעקרונות הבסיסיים של ניהול הסדר פנסיוני.
במיוחד כיום, נדרשים המעסיקים לזרוע מקצועית שתסייע בגיבוש מדיניות פנסיונית בארגון, תלווה את העובד ואת המעסיק לאורך כל השנה ותהיה אחראית גם לתפעול השוטף של ההסדרים הפנסיוניים בארגון.

ניהול הסדר פנסיוני למעסיק

  • מתן מענה שוטף, מהיר ומקצועי בכל הקשור לתנאים הסוציאליים וסיוע למעסיק בקבלת החלטות בנושאים אלו.
  • עדכון המעסיק בשינויים רגולטוריים ואחרים.
  • סיוע בתהליכי קליטת עובדים וסיום העסקה.
  • גבייה מרוכזת  – מול חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל, קבלת היזונים חוזרים וטיפול בהם.
  • חוות דעת משפטיות בסוגיות אליהן חשוף המעסיק.

ניהול הסדר פנסיוני לעובד

  • בחינת הצרכים הביטוחיים המשתנים ופרופיל הסיכון האישי לצורך התאמה אופטימלית.
  • סקירה של המגוון הרחב של מוצרים ותכניות פנסיוניות (קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל), עריכת השוואה מקצועית וכלכלית ביניהם, על מנת לאפשר ללקוח בחירה מושכלת ופיזור הסיכונים.
  • ניצול היתרונות לגודל של מנהל ההסדרים הפנסיוניים, כדי להשיג חיסכון בעלויות ושיפור תנאים של התכניות השונות (כגון חיסכון בדמי הניהול, הנחות ותעריפים מוזלים, הקלות בחיתום הרפואי ועוד). יתרונות אלו יביאו לשיפור בכיסוי הביטוחי ובחסכון לגיל פרישה.
  • פגישות אישיות תקופתית על מנת לבצע התאמות ושינויים בתכניות הפנסיוניות (כגון בעקבות שינוי מצב משפחתי, שינויי שכר, שינויים רגולטורים או שינויי מיסוי) ולספק מידע לגבי כל התכניות הפנסיוניות של העובד.
  • מוקד פרישה: ליווי העובד בסיום העבודה, תחילת עבודה אצל מעסיק אחר וכמובן בעת הפרישה לגמלאות.

כסוכנות הסדר פנסיונית ותיקה סדן מספקת את כלל השירותים הנדרשים למעסיק ולעובד ברמה הגבוהה ביותר.

נשמח לספק מידע נוסף.

about_pic