משיכת כספי הפיצויים בעזיבת עבודה

עובד המסיים את עבודתו וזכאי לפיצויי פיטורים, צריך להחליט מה ברצונו לעשות עם כספי הפיצויים, לפניו עומדות מספר אפשרויות:

  • משיכת פיצויים פטורים ממס היום ודחיית קבלת כספי הפיצויים החייבים במס לגיל פרישה. אפשרות זאת מונעת תשלום מס בהווה אך מקטינה את הצבירה העתידית מה שיביא להקטנת הפנסיה בפרישה.
  • ויתור על משיכת פיצויים היום ודחיית קבלת כל כספי הפיצויים, הן הפטורים והן החייבים, לגיל פרישה. אפשרות זאת אינה פוגעת בפנסיה בכל צורה, נהפוך הוא.
  • משיכת כל כספי הפיצויים, פטורים וחייבים במס – אפשרות זו כמובן לא מומלצת מאחר שהמשיכה תקטין את הקצבה בפרישה, והעובד יחוייב במס.
  • קיימות אפשרויות נוספות הקשורות לכספי פיצויים, בעיקר בעת פרישה. נושא הפיצויים בעת פרישה הוא נושא העומד בפני עצמו ומחייב ייעוץ נפרד, במרבית המקרים.

ההמלצה העקרונית שלנו לגבי משיכת פיצויים בתקופת העבודה היא להימנע מכך ככל האפשר עקב פגיעה בפנסיה העתידית. משיכה של כספי הפיצויים תוביל להקטנת גובה הקצבה לגיל פרישה ומכאן לפגיעה ברמת החיים בגיל פרישה.
כמו כן, בהתאם לפקודת מס הכנסה, עובד המושך כספי פיצויים פטורים ממס במהלך 32 שנות עבודה לפני יציאתו לפנסיה, פוגע בפטור ממס על הקצבה בגיל פרישה.

האמור אינו מהווה המלצה מקצועית, אנו נשמח לסייע במידע נוסף.

about_pic