מיסוי כספי פיצויים

ככלל, אנו ממליצים להשתדל להימנע ממשיכת פיצויים (פטורים ממס ובוודאי חייבים במס) בעת עזיבת עבודה.
כספי הפיצויים בסיום עבודה מהווים הכנסה חייבת במס על פי פקודת מס הכנסה ותקנות המס. יחד עם זאת, רשויות המס מאפשרות לקבל פטור ממס על כספי הפיצויים, מוגבל בתקרה המשתנה מידי שנה. גובה הפטור הינו מכפלה של שנות העבודה בשכר בפועל או בתקרה, לפי הנמוך מביניהם.
במידה והשכר המזכה בפיצויים הינו גבוה מהתקרה הפטורה נותרים כספי פיצויים החייבים במס. קיימות מספר אפשרויות לדחיית מס או הפחתתו, בכל מקרה רצוי לבצע מחשבה בנושא.

פתרונות עיקריים בנושא הפיצויים החייבים במס (מחייבים לדעתנו ייעוץ מקדים)

רצף קצבה

פתרון זה מתאים לכספים שהופקדו בתכניות למטרת קצבה. הפתרון של רצף קצבה מאפשר לייעד כספים שחייבים היום במס למטרת קבלת קצבה בגיל פרישה. הנחת העבודה היא שהמס השולי בגיל פרישה יהיה נמוך יותר מאשר המס השולי היום, בעת סיום העבודה (עקב העובדה שבדר"כ גובה הפנסיה נמוך משכר העבודה ואז המס נמוך יותר). כמובן שסיבה נוספת הינה הרצון להבטיח פנסיה מכובדת בפרישה.

רצף זכויות פיצויים או רצף זכויות מעסיקים

פתרון זה מהווה למעשה דחייה של התחשבנות במס על כספי הפיצויים למועד עתידי, לאחר סיום העבודה אצל המעסיק הבא, או בפרישה לגמלאות. התנאים הנדרשים לצורך אישור נציבות מס הכנסה לנושא הם:

  • בקשה נציבות מס הכנסה בתוך 3 חודשים ממועד סיום העבודה
  • מציאת מעסיק חדש תוך שנה מיום העזיבה אשר יתחיל להפקיד לפיצויים על שם העובד
  • אי משיכת פיצויים בזמן העזיבה

רצף זכויות מתייחס לכל תקופות העבודה בהן התבקש רצף כתקופת עבודה אחת, ועל כן הפטור על כספי הפיצויים מחושב בהתאם לוותק הכולל מכל המעסיקים, כפול השכר האחרון ממעסיק אחרון או תקרת הפטור באותה העת, לפי הנמוך מביניהם. פתרון זה הינו מורכב יותר ויש לבצעו בדר"כ במשולב עם רצף קצבה על חלק מהכספים.

פריסת מס

העובד הפורש מעבודתו יכול למשוך היום את כספי הפיצויים, כאשר ההתחשבנות עם מס הכנסה תיפרס על פני מספר שנים. פריסת מס מתאימה למי שלא צופה הכנסות מעבודה/קצבה בשנים הקרובות או שהכנסותיו אלו יהיו נמוכות.  ניתן לבצע פריסת מס קדימה או אחורה (מומלץ במקרים מיוחדים ) כאשר כל 4 שנות וותק מאפשרות שנת פריסה אחת אך לא יותר מ-6 שנות פריסה סה"כ.

האמור אינו מהווה המלצה מקצועית, אנו נשמח לסייע במידע נוסף.

about_pic