מהי מטריה ביטוחית?

כיסוי זה נועד לחזק את איכות כיסוי פנסיית הנכות. קרן הפנסיה כוללת פנסיית נכות המבטיחה פיצוי של עד 75% במקרה של אובדן כושר עבודה. המטריה הביטוחית משדרגת את הגדרות פנסיית הנכות הקיימת ומוסיפה מאפיינים איכותיים לכיסוי הקיים כמו הגדרה מקצועית ומתן פיצוי גבוה יותר במקרה של תאונת עבודה. את המטריה הביטוחית רוכשים כמוצר נוסף עצמאי.

נשמח לסייע במידע נוסף.

about_pic