להבין את הדו"ח השנתי

הדו"ח השנתי הוא מסמך שאנו מקבלים מהיצרן הפנסיוני (חברת ביטוח, קרן פנסיה, קופת גמל ועוד..) אחת לשנה. הדו"ח מספק מידע ונתונים על תכניות הביטוח והחיסכון שלנו והוא אינו קל להבנה..

למה?

בדו"ח מפורטים נתונים רבים מאד, שעבור מי שאינו מתורגל בקריאתם, גורמים לחוסר יכולת או עניין או רצון או כולם ביחד, להבינם. זאת טעות נפוצה להתעלם מהדו"ח השנתי.

הדו"ח כולל פירוט לגבי גובה הכיסויים הביטוחיים, צבירות חסכון, תחזיות פרישה, תשלומי מעסיק ועובד, עלויות הביטוחים השונים, דמי ניהול, הסברים שונים ועוד. ניתן ללמוד הרבה מאד מהדו"ח, לאתר תקלות ולגלות נקודות ראויות למחשבה.

תזכורת למי שלא זוכר, נושא החיסכון הפנסיוני ותיק הביטוחים האישי הוא אחד מהנושאים החשובים בחייך. עיון והבנה של הנתונים שלך לפחות פעם בשנה הינו חובה.

מעבר לדו"ח השנתי שמגיע אליכם בדואר או במייל יש דו"חות מפורטים באתרי היצרנים השונים וכן דו"חות רבעוניים שיוצאים 3 פעמים בשנה (בדר"כ) בנוסף לדו"ח השנתי.

אנו ממליצים לכם לעבור על הדו"ח וככל שיידרש נסייע לכם בהבנה שלו.

about_pic