חופשת לידה

מזל טוב לרגל הרחבת המשפחה. אנו מאחלים לכם בריאות ואושר באירוע מרגש זה.

חופשת לידה והביטוח הפנסיוני

בחופשת לידה, על פי התקופה המוגדרת בחוק, המעסיק מחויב להמשיך להפקיד הפקדות לתוכניות הפנסיוניות באופן שוטף ומלא. לעיתים, המעסיקים מבצעים הפקדה רטרואקטיבית בתום חופשת הלידה עבור כל התקופה – ולא באופן שוטף. לעיתים את החלק של העובדת מנכים ממשכורתה עוד טרם צאתה לחופשת הלידה. חשוב לוודא בעת היציאה לחופשת לידה כי המעסיק מעביר את התשלום באופן שוטף על מנת להימנע מפיגורים בתכנית הפנסיונית. לא אחת, לאחר חופשת הלידה יש הארכה של החופשה באמצעות חל"ת (חופשה ללא תשלום). אירוע כזה מאריך את תקופת אי התשלום השוטף, מה שעלול לפגוע בתכנית הפנסיונית (יש לעיין במשמעויות בפסקה הדנה בחל"ת).

מעבר להסדרת נושא התשלום יש לשקול הגדלת הכיסוי לביטוח חיים לשני בני הזוג עקב הרחבת המשפחה. נשמח לעמוד לשירותכם לצורך בדיקת הצרכים החדשים.

האמור אינו מהווה המלצה מקצועית, אנו נשמח לסייע במידע נוסף.