חוזרים בענף ביטוח החיים

ענף ביטוח החיים הינו תחום חשוב ומשמעותי מאוד בחברה הישראלית. לכן, לאורך השנים פוקדות את הענף רגולציות ורפורמות רבות אשר לעיתים מובילות לסדרי יום חדשים כגון הגדלת הפקדות פנסיוניות, שינוי באופן העברת מידע ונתונים בשוק הפנסיוני ועוד. ההנחיות השונות מצריכות מאיתנו כסוכנות הסדר לבצע את ההתאמות הנדרשות אך בחלקן הגדול רלוונטיות גם למעסיקים שבינינו ולאדם הפרטי.

להלן העיקריים שבהם:

צו הרחבה להגדלת ההפקדות לפנסיה 2016
forms
בירור ויישוב תביעות
forms
הבהרה בנושא העלאת דמי הניהול-קופות עם צבירה
forms
איחוד בגין חשבונות קיימים
forms
כללים לתפעול מוצר פנסיוני – מינוי מתפעל
forms
כללים לתפעול מוצר פנסיוני – שיווק ביטוחי מנהלים עם מקדם מובטח
forms
נוהל ביטול פוליסה
forms
יתרות צבורות בקופות המרכזיות לפיצויים
forms
עמדת ממונה חובות לבעל רשיון
forms

מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק הפנסיוני
forms
רשימת מסלולי השקעה
forms
חוק הסדרים 2015
forms