חבילת אמצע החיים

כיסוי ביטוחי חבילת "חובה" חבילת "חשוב שיהיה" חבילת "השקט"
תרופות מחוץ לסל הבריאות +  +

 +

* הרחבה לתרופות מיוחדות +  +  +
השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל +  +  +
מחלות קשות  +  +
ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל  +  +
ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל  +  +
נספח אמבולטורי (ייעוצים, בדיקות אבחנתיות ועוד)  +  +
ביטוח סיעודי  +  +
אבחון מהיר – כתב שירות  +
רפואה משלימה – כתב שירות  במידה ורלוונטי במידה ורלוונטי


האמור אינו מהווה המלצה מקצועית, אנו נשמח לסייע בבחירת תכנית מתאימה ולהרחיב במידע נוסף.