הגשת תביעת ביטוח

סדן סוכנות לביטוח חיים עומדת לרשותך ותלווה אותך בכל שלבי הטיפול בתביעה, אנו נדאג למימוש מקסימלי של זכויותיך בחברת הביטוח ו/או קרן הפנסיה.

על מנת לייעל ולקצר את משך הטיפול בתביעה, להלן מס' דגשים לפיהם יש לפעול בעת הגשת התביעה.

  • דיווח: יש לדווח על האירוע בהקדם האפשרי, רצוי להעביר את הדיווח באמצעותנו.
  • מילוי מסמכים: יש למלא טופס תביעה וכן לצרף מסמכים נדרשים נוספים בהתאם לסוג התביעה.

חשוב  להקפיד על מילוי המסמכים בכתב יד קריא וברור ומלאם בשלמותם, ניתן להיעזר בנו בכל שלב.

למידע מפורט על אופן הטיפול בתביעה ולקבלת מסמכים רלבנטיים יש לבחור בסוג התביעה הרלבנטי.
קיימים סוגם רבים מאד של תביעות וחשוב למלא את הטפסים המתאימים לכל תביעה.

סוגי התביעות הקיימים כוללים בין היתר:

  • תביעה במקרה אי כושר עבודה: במסגרת פוליסת ביטוח/קרן פנסיה
  • תביעה במקרה פטירה: במסגרת פוליסת ביטוח/קרן פנסיה
  • תביעה לקבלת החזר או התחייבות בגין הוצאות רפואיות: במסגרת ביטוח בריאות
  • תביעת סיעוד
  • תביעה לקבלת פיצוי חד פעמי עקב מחלה
  • תביעה לקבלת פיצוי חד פעמי עקב נכות מתאונה
  • תביעה לקבל פיצוי מפוליסת תאונות אישיות
  • ועוד…

בחרנו לפרט הסבר על חלק מהתביעות. אנחנו כמובן לשירותכם בכל נושא. כמו כן מצורפים אתרי חברות הביטוח השונות לצורך הורדת מסמכי תביעות רלוונטים.

חוזר האוצר ליישוב תביעות claims

טפסי תביעה forms

about_pic