גירושין

הפסקת חיים משותפים היא אירוע אישי ומשפחתי קשה ומורכב מבחינות רבות. בכל הקשור לנושא הביטוח הפנסיוני והאישי, פרידה מחייבת ביצוע של מספר פעולות והתאמות. במרבית המקרים רק אחד מבני הזוג מודע לתכניות הביטוח השונות של כל בני המשפחה ובמקרה פרידה חייב גם בן הזוג השני ללמוד את הנושא ולהכירו. זה אמור להיות הצעד הראשון.

מעבר על התכניות הקיימות

מעבר על כל תיק הביטוח והתאמה שלו. יש לבדוק את כל סוגי הביטוח השונים ואת גובה הכיסוי הביטוחי ולוודא שיש המשכיות. לעיתים יש צורך בפתיחת תכניות חדשות, שינוי אמצעי תשלום וכו'.

עדכון מוטבים

יש לבצע מחשבה עמוקה בנושא עדכון מוטבים. ניתן למנות מוטבים לפי רצונכם או להשאיר את המוטבים הקיימים, הכל בהתאם להחלטה שלכם ולהסכמים שלכם עם בן/בת הזוג.

רכישת כיסויים ביטוחיים חדשים

בהתאם למעבר על תיק הביטוח והצרכים שיעלו ממנו.

הפרדת חסכונות וביטוחים

מומלץ ונדרש לבצע הפרדה של התכניות המשותפות. מדובר גם על תכניות חסכון וגם על תכניות ביטוח. סביר להניח שהנושא עלה גם במסגרת הסכם הגירושים וצריך רק ליישמו. לעיתים אגב פרידה נתקבל סכום גבוה של כסף אותו יש צורך להשקיע.

השקעה נבונה של הכסף

אם, כתוצאה מהפרידה, עברו לרשותכם נכסים וחסכונות נזילים המיועדים להשקעה לטווח ארוך או בינוני, מומלץ לבחון אופציות להשקעה על מנת שלא ייאבדו מערכם. סוכן פנסיוני יוכל להמליץ לכם על תוכניות חיסכון אישיות ולהפנות אתכם לבתי השקעות לניהול תיק השקעות.

בכל מקרה, אנו מציעים פגישת שירות מקצועית למעבר על כל התיק, קבלת החלטות וביצוען.

about_pic