ניכויים לתכנית הפנסיונית

גובה הניכויים לתכניות הפנסיה יכול להיקבע ע"י הסכמים קיבוציים כלליים, הסכמים קיבוצים מיוחדים, צווי הרחבה שונים, הסכמי עבודה ועוד. יפורטו הניכויים המינימליים הנדרשים בהתאם לחוק פנסיית חובה אם כי מה שקובע תלוי במערכת שלמה של הסכמי עבודה שלא כאן המקום לפרטה. זהות התכנית הפנסיונית יכולה וראוי שתקבע ע"י העובד. ככלל, רובם המוחלט של ההסכמים הקיבוציים וצווי הרחבה מורה על קרנות פנסיה כברירת המחדל.

חוק פנסיית חובה

בשנת 2008 נכנס לתוקפו צו ההרחבה לפנסיית חובה המחייב כל מעסיק לבצע עבור עובדיו הפקדות בהתאם לחוק. אחוזי ההפקדות המינימליים הנדרשים עלו באופן הדרגתי ונקבעו בינואר 2017 כדלקמן:

  • מעסיק
    פיצויים 6%
    תגמולים 6.5%
  • עובד
    תגמולים 6%

ביטוח מנהלים

חישוב גובה ההפקדה של המעסיק לתגמולים בביטוח המנהלים מושפע מעלות ביטוח אי כושר עבודה. המעסיק יפקיד לפחות 5% לסעיף תגמולים ובנוסף את הסכום הנדרש לצורך רכישת כיסוי אובדן כושר עבודה בגובה 75% מהשכר. במידה והעלות גבוהה מ-2.5% מהשכר אין למעסיק מחוייבות להפקיד מעבר לכך ובמידה ועלות אובדן הכושר נמוכה מ – 1.50% תבוצע הגדלה בתגמולי המעסיק כך שסה"כ ההוצאה לא תפחת מ-6.5%.

  • באפשרות העובד והמעסיק (בשני המקרים) להגדיל את אחוז ההפקדות לתגמולים. העובד רשאי להפקיד עד 7% לטובת הגדלת חיסכון עתידי והמעסיק עד 7.5% הכוללים את אובדן כושר העבודה בנוסף לתגמולים.

האמור אינו מהווה המלצה מקצועית, אנו נשמח לסייע בבחירת תכנית מתאימה ולהרחיב במידע נוסף.

about_pic