מהו ביטוח סיעודי?

במדינת ישראל קיימים מספר גורמים המספקים שירותים ופתרונות לאדם במצב סיעודי. הגורמים הציבוריים כוללים את הביטוח הלאומי ואת משרד הבריאות. בהתאם להגדרות השונות (גיל, רמה בריאותית, יכולת כלכלית של האדם ומשפחתו ועוד) מאפשרים גופים אלו סיוע בעת קיומו של מצב סיעודי אך היקף הסיוע אינו מספק. גורם נוסף הינו קופות החולים השונות אשר מספקות תכניות סיעוד קולקטיביות למי שבוחר להצטרף אליהם (לא כלול בסל הבריאות). תכניות אלה מוגבלות בגובה הפיצוי ובתקופת הפיצוי.
חברות הביטוח הן הגורם השלישי אשר נותן מענה באירוע סיעוד. החברות מציעות תכניות ביטוח סיעודי פרטי במתכונות שונות בהתאם לצרכיו, יכולותיו ובחירתו של המבוטח. התכניות כוללות פיצוי חודשי קבוע בסכום הנקבע על ידי המבוטח בעת ההצטרפות לביטוח.

סוגי התכניות מגוונים ונקבעים בהתאם לבחירת המבוטח בפרמטרים השונים:

  • היקף הפיצוי החודשי.
  • תקופת ההמתנה לפני קבלת הפיצוי החודשי (מ-30 ימים ועד 60 חודשים).
  • תקופת קבלת הפיצוי החודשי – מ-3 שנים ועד לפיצוי לכל החיים שאינו מותנה .
  • אפשרות להכפלת הפיצוי במקרה של אשפוז במוסד סיעודי.

מהי ההגדרה לאדם סיעודי?

אדם יוגדר כחולה סיעודי באחד משני המקרים הבאים:
הראשון, כאשר בעקבות מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה), של לפחות חלק (משתנה בין התכניות השונות ) מתוך 6 הפעולות הבאות:

  1. לקום ולשכב: יכולתו העצמאית של המבוטח לעבור ממצב שכיבה לישיבה ו/או לקום מכסא, כולל ביצוע פעולה זו מכסא גלגלים ו/או ממיטה.
  2. להתלבש ולהתפשט: יכולתו העצמאית של מבוטח ללבוש ו/או לפשוט פריטי לבוש מכל סוג ובכלל זה לחבר ו/או להרכיב חגורה רפואית ו/או גפה מלאכותית.
  3. להתרחץ: יכולתו העצמאית של המבוטח להתרחץ באמבטיה, להתקלח במקלחת או בכל דרך מקובלת, כולל פעולת הכניסה והיציאה לאמבטיה או למקלחת.
  4. לאכול ולשתות: יכולתו העצמאית של מבוטח להזין את גופו בכל דרך או אמצעי (כולל שתייה ולא אכילה, בעזרת קש), לאחר שהמזון הוכן עבורו והוגש לו.
  5. לשלוט על סוגרים: יכולתו העצמאית של מבוטח לשלוט על פעולת המעיים ו/או פעולת השתן.
  6. ניידות: יכולתו העצמאית של מבוטח לנוע ממקום למקום.

השני, כאשר מצבו הבריאותי ותפקודו ירודים עקב "תשישות נפש", אשר הוגדרה כ"פגיעה בפעילותו הקוגניטיבית של המבוטח וירידה ביכולתו האינטלקטואלית, הכוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה בזיכרון לטווח ארוך ו/או קצר וחוסר התמצאות במקום ובזמן הדורשים השגחה במרבית שעות היממה על פי קביעת רופא מומחה בתחום, שסיבתה במצב בריאותי כגון: אלצהיימר, או בצורות דמנטיות שונות".

למה צריך ביטוח סיעודי פרטי?

תוחלת החיים בעידן המודרני בישראל ובעולם המערבי עולה בהתמדה. דבר זה מוביל לכמות חולים סיעודיים גדולה יותר ולמשכי זמן ארוכים יותר במצב סיעודי. העלויות לסיוע הולם לחולה סיעודי גבוהות מאוד ועולות עוד יותר כשמדובר במוסד סיעודי. מערכת הבריאות הציבורית אינה ערוכה לפתרון לאוכלוסייה זו וגם הסיוע הניתן מהביטוח הלאומי הינו חלקי ביותר. מלבד ההתמודדות הקשה כשלעצמה, פעמים רבות ההוצאות הכלכליות הגבוהות "נופלות" על המשפחות ומקשות על שגרת החיים. קופות החולים מאפשרות לרכוש כיסוי נוסף המספק פיצוי כספי לתקופה של מס' שנים (לרוב כ-5 שנים). כיסוי זה חשוב אך מוגבל במשך זמן הפיצוי ובהגדרותיו.
ביטוח הסיעוד הפרטי עונה על הצורך הכלכלי במצב הסיעודי. בעת ההצטרפות לתכנית המבוטח בסיוע הסוכן קובעים את גובה הפיצוי שיתקבל בכל חודש בקרות מקרה הביטוח, הסכומים נעים מאלפי שקלים בודדים ועד עשרות אלפי שקלים בכל חודש. בנוסף, תקבע משך תקופת הפיצוי וזמני ההמתנה, בהתאם לצרכים וליכולות המבוטח.

יתרונות הביטוח הפרטי באים לידי ביטוח במשך זמן הפיצוי (יכול להינתן לכל החיים), סכום הביטוח (גמישות מרבית בבחירת הסכום), הגדרות מיטיבות בתנאי הפוליסה (לדוגמא כיסוי לתאונות דרכים), עלות קבועה/משתנה וערכי הסילוק המצטברים לאורך שנות התשלום.

סיעודי לצעירים?

כאשר אנו חושבים על אדם סיעודי אנו נוהגים לדמיין אדם מבוגר מאוד. למרות שכך הדבר במקרים רבים, מצב סיעודי אינו מותנה בגיל אלא תלוי ברמת התפקוד של החולה ויכול להיגרם מזקנה אך גם כתוצאה מתאונת דרכים, תאונות עבודה, מחלות בגיל צעיר ועוד.

היתרונות ברכישת ביטוח סיעודי בגיל צעיר הם:

א. מצב בריאותי: רכישת ביטוח סיעודי בגיל צעיר לרוב מאפשרת תנאי קבלה מקלים יותר לביטוח (ללא הגבלות ותוספות רפואיות)
ב. עלות נמוכה וקבועה: ככל שנצטרף לביטוח הסיעודי מוקדם יותר הפרמיה תהיה נמוכה יותר ותתקבע לכל החיים.
ג. צבירת ערכי סילוק: בשנות התשלום נרכשים סכומים שישמשו אותנו בעת מקרה הביטוח גם במידה והתשלום בגין הפוליסה נעצר.

האמור אינו מהווה המלצה מקצועית, אנו נשמח לסייע בבחירת תכנית מתאימה לביטוח חשוב זה ולהרחיב במידע נוסף.

about_pic