ביטוח מנהלים

ביטוח המנהלים הינו אפיק חיסכון פנסיוני ארוך טווח לשכיר, המשלב הפקדות מצד העובד והמעסיק. פוליסת ביטוח המנהלים הינה חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח ומטרתה לתת מענה לקצבה בגיל הפרישה ולכיסויים במקרה פטירה ואי כושר עבודה. בשונה מקרן הפנסיה, בביטוח המנהלים המבוטח רוכש כיסוי ריסק (ביטוח חיים) המספק פיצוי חד פעמי במקרה מוות ולא פיצוי חודשי. כמו כן, על אף הדמיון, כיסוי אובדן כושר העבודה מחזיק במאפיינים שונים מפנסיית הנכות.
ביטוח המנהלים עבר מספר שינויים רב לאורך העשורים האחרונים מבחינת מאפייניו ותנאי התכנית. המוכרים שבהם הינם ביטול התשואה המובטחת שהייתה עד שנת 1990, הרעה במקדמי ההמרה המובטחים מידי כמה שנים עד ביטולו המלא של המקדם המובטח בשנת 2013, הפסקת האפשרות לחיסכון הוני לקבלת כספים באופן חד פעמי בגיל פרישה ועוד שינויים רבים. לאחרונה חלים בתכניות ביטוח המנהלים החדשות שינויים נוספים שעיקרם הפחתה בדמי הניהול ובעלויות הביטוח.

לעצמאים מוצר זהה שנקרא בשם תגמולים לעצמאים.

 האמור אינו מהווה המלצה מקצועית, אנו נשמח לסייע בבחירת תכנית מתאימה ולהרחיב במידע נוסף.

about_pic