מהו ביטוח חיים?

ביטוח החיים הינו ביטוח למקרה פטירה המספק פיצוי כספי חד פעמי למוטבים שנקבעו על ידי המבוטח. בעת מילוי ההצעה לביטוח מגדירים את סכום הביטוח, תקופת הביטוח, המוטבים ועוד. גובה ביטוח החיים שלנו יקבע את איכות החיים הכלכלית של יקירינו במקרה פטירה.

 אילו סוגי ביטוח חיים קיימים?

בביטוח חיים מבחינים בין כמה כיסויים עיקריים:

  • ביטוח לקבלת סכום חד פעמי: המוטבים בפוליסה יקבלו פיצוי חד פעמי במקרה מוות. גובה הפיצוי משתנה בהתאם לצרכי המבוטח, ליכולתו ורצונו. ניתן לרכוש כיסוי זה באופן עצמאי או תחת פוליסות אחרות כגון ביטוח מנהלים.
  • ביטוח לקבלת פיצוי חודשי: המוטבים בפוליסה יקבלו פיצוי חודשי בהתאם לסכום הביטוח שנקבע על ידי המבוטח ותקופה שנקבעה. חשוב לציין כי לא מדובר בפנסיית השאירים הקיימת בקרן הפנסיה אלא סכום חודשי לתקופה מוגדרת מראש. תכנית זו פחות נפוצה אך במקרים מסוימים עשויה להתאים מאוד.
  • ביטוח משכנתא דומה במאפייניו לביטוח הריסק, הבנק הינו המוטב ומטרתו היא לכסות את ההלוואה שנלקחה בעת מקרה הביטוח.
  • ביטוח למקרה מוות מתאונה ניתן לרכוש בעלות נמוכה בהרבה כיסוי למקרה מוות שנגרם כתוצאה מתאונה בלבד.

באילו משתנים יש להתחשב ברכישת ביטוח חיים?

בעת ההחלטה על סכום ביטוח למקרה מוות אנו נתקלים בסכומים גבוהים מאוד שרובנו אינם רגילים להם. כדי להימנע מ"שליפת" מספר באופן שרירותי / לא אחראי חשוב להתייחס לגורמים שונים הנוגעים למאפיינים ולצרכים שלנו.

משתנים עיקריים לקביעת סכום הביטוח:
מצב משפחתי – הצורך בביטוח חיים לבעל משפחה שונה מהצורך של רווק. יש להתחשב במי שיהיו זקוקים לכסף במקרה מותו של המבוטח. מלבד הסטטוס המשפחתי יש להבחין בתא המשפחתי, האם מדובר ברווק התומך כלכלית בהוריו, משפחה חד הורית, ילדים צעירים או בוגרים ועוד.
רמת חיים והכנסת בני הזוג – אורח החיים של המשפחה תלוי רבות בהכנסות השוטפות של המשפחה. במקרה של פטירת אחד המפרנסים נוצר צורך דרמטי בהכנסה נוספת, שכן התא המשפחתי הורגל לרמת חיים, הוצאות ומחויבויות בהתאם למצב הקיים. ביטוח החיים ממלא צורך זה ומאפשר למשפחה להמשיך ולהתקיים באותה רמת החיים שהייתה נהוגה טרם אירוע הביטוח, כמו גם מאפשר להמשיך ולהחזיק בתכנונים כלכליים עתידיים כמו רכישת בית, חתונת הילדים ועוד.
משאבים קיימים ותזרימים עתידיים – יש להתייחס להכנסות ולנכסים קיימים בעת בחירת סכום הביטוח. לדוגמא, הצורך בביטוח החיים לאדם שבבעלותו נכסים מניבים נמוך מהצורך של אדם ללא נכסים. בנוסף, מלבד ביטוח החיים הנרכש יש לבדוק מהם הסכומים הנוספים שיתקבלו במקרה הביטוח, לדוגמא פנסיית שאירים חודשית מקרן הפנסיה, צבירות בתכניות פנסיוניות ועוד.
השקפת עולמו של המבוטח בנושא זה.

האם כל מקרה של מוות מכוסה ?

חיובי. הנושא היחידי שימנע מהמוטבים את קבלת סכום הביטוח ומוחרג בתנאי הפוליסה הינו התאבדות בשנה ראשונה.

אנו בסדן נשמח לעמוד לשירותך ולסייע בבחירת תכנית מתאימה שתאפשר לך להרגיש בטוח.

about_pic