אמנת שירות לקוחות

 • אנו בסדן סוכנות לביטוח חיים (1995) בע"מ, מתחייבים לפעול בהתאם לערכי החברה הרואים בנושא השירות את אחד מעמודי התווך החשובים בקשר עם לקוחותינו.
 • אנו מאמינים בשירות מכל הלב. שירות מקיף וכולל שיהיה אישי ואכפתי מצד אחד ומקצועי ואחראי מצד שני. האמון ההדדי בינינו ובין לקוחותינוו חשוב לנו מאד כערך בסיסי ומתוך ראיית עולם שמערכת היחסים ארוכת טווח ונוגעת בנושאים חשובים ביותר לכל אחד ואחת.
 • אנו מתחייבים להתייחס ללקוחותינו בהגינות ובכבוד.
 • אנו מתחייבים לכבד את פרטיותם של לקוחותינו.
 • אנו מתחייבים לספק מענה ראשוני לכל פניה של לקוח תוך שני ימי עסקים מקבלת הפנייה.
 • אנו מתחייבים לספק אישור, מסמך או העברת בקשה אל הגוף המוסדי וממנו תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת הפנייה.
 • אנו מתחייבים למסור כל מסמך הקשור ללקוח תוך שלושה ימי עסקים ממועד קבלת הפנייה.
 • אנו מתחייבים לתת מענה ברור ומנומק ככל הניתן לצרכי לקוחותינו ולבקשותיהם תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת הפנייה. יובהר כי סדן סוכנות לביטוח מתחייבת למענה ככל שהדבר תלוי בה. קיימים נושאים רבים שתשובה מלאה עליהם דורשת מעורבות של חברות ביטוח/פנסיה/גמל.
 • אנו נענה בחיוב לבקשת לקוח לקיום פגישה או שיחה, לבחירתו, תוך שבעה ימי עסקים.
 • אנו מתחייבים למסור ללקוח שפנה בעניין תביעה מידע אודות זכויותיו ודרכי הפעולה העומדות בפניו בהליך יישוב התביעה תוך שני ימי עסקים ממועד הפנייה.
 • אנו מתחייבים ליזום פניית שירות לגבי שינוי במצבו של הלקוח בקשר למוצר פנסיוני (הצטרפות למקום עבודה חדש ועזיבת מקום עבודה, גידול שכר הדורש הצהרת בריאות עדכנית, שינוי מבנה הפרשות בהתאם להסכם עבודה ושינוי בתעריפי עלות כיסוי ביטוחי הדורשים התאמה) תוך שבעה ימי עסקים. אחת ולא הובאלידיעתנו על אחד מן השינויים הרלוונטיים במשך שנתיים, סדן תיזום פניית שירות אל הלקוח.
 • אנו מתחייבים לעמוד לצד לקוחותינו ככל שיידרש בכל עת.

"הלקוח הוא המבקר החשוב ביותר בחצר שלנו. הוא לא תלוי בנו, אנחנו תלויים בו. הוא לא הפרעה בעבודה שלנו, הוא המטרה שלה. הוא לא זר בינינו, הוא חלק מאתנו. אנחנו לא "עושים לו טובה" בהיותנו נותנים לו שירות, הוא עושה לנו טובה בכך שהוא נותן לנו הזדמנות לעשות זאת".
מהטמה גנדי

about_pic